Во Словенија лани исплатени 678 милиони евра во дивиденди

Во 2016 во Словенија биле исплатени 678 милиони евра во дивиденди што е за 23,7% повеќе од сумата исплатена во 2015.

240804maxim

Најмногу дивиденди исплатиле нефинансиските друштва и тоа вкупно 378 милиони евра, што е 55,7% од вкупниот износ.

Најмногу дивиденди исплатиле државните компании (91 милиони евра), следат исплатите во странство (85 милиони), домаќинствата (74 милиони) и нефинансиските друштва (74 милиони).

Финансиските друштва исплатиле 300 милиони евра во дивидедни. Најголем износ исплатиле во странство (128 милиони евра), 86 милиони евра на државата и 56 милиони евра на нефинансиски друштва.

Comments are closed.