Сте знаеле ли дека луѓето имаат потреба од тажна музика

Се чини дека луѓето претпочитаат да ја почувствуваат благодатта на позитивните емоции и мисли. Секако, користа од сето тоа се подобрувања во физичкото и менталното здравје. Во таа конотација, музиката има особено значење и придонес во процесот, бидејќи секојдневно се случуваат музички концерти и забави коишто неретко предизвикуваат насмевка, уживање и игра.

Tazna-muzika

Од друга страна пак, со цел да се избегнат непријатните емоции и чувства, многу лица претпочитаат да ги посетуваат токму забавите и концертите заради подобрување на општото расположение. Сепак, една научна публикација од областа на психологијата вели дека слушањето на тажна музика е полезно и може да обезбеди идентификација и поддршка кога луѓето се соочуваат со негативни настани во животот, давајќи им утеха и можност за справување со ситуацијата.
Емоцијата во музиката зависи од неколку фактори, како што се: темпо, регистар, избор на инструмент/и, динамика. Тажната музика има неколку карактеристики — бавно темпо, ниски тонови, тивко свирење и сл., иако факт е дека изборот на тажна или весела музика е субјективен продукт на асоцијациите кои слушателот ги врзува со музиката.

Во продолжение следува увертирата од операта „Тристан и Изолда“ на истакнатиот германски композитор Рихард Вагнер, која во музичката литература е синоним за тажна (и депресивна) музика. Уживајте!

Comments are closed.