Мимикрија – инспиративен краток македонски филм

Филмот е одличен опис за психолошкиот феномен на влијанието на групата врз поединечниот став. Спремноста да се направат глупости само за да се биде прифатен од другите и да се изгледа cool просто е неверојатна. Човек треба да се пази од ова влијание исто како од СИДА.

Comments are closed.