Денар:ВВ Тиквеш АД Скопје оствари добивка од 80,5 милиони денари за периодот јануари-септември 2017

Baaric podrum 2

За периодот од 01.01.2017 до 30.09.2017 ВВ Тиквеш АД Скопје оствари добивка во износ од 80.484.000,00 денари што е за 5% повисока во однос на истиот период лани која изнесуваше 76.867.000 денари.

Вкупните приходи заклучно со септември 2017 изнесуваат 959.415.000,00 денари и се повисоки во однос на лани за 13%.

Вкупните расходи за истиот период изнесуваат 897.598.000 денари.

Финансискиот извештај можете да го погледнете тука.

Ознаки: 

Comments are closed.