Се основа нов „Агрокор“ целокупниот имот ќе го превземат кредиторите

mkd-181135

Вонредното раководство на “Агрокор” им понуди на доверителите решение за решавање на нивните побарувања, со што се предвидува формирање “здрав Агрокор”, чии сопственици од 100 проценти ќе бидат зајмувачи и на кои ќе бидат пренесени сите средства на Групацијата, додека долговите кои не можат да се отплаќаат остануваат во “болниот” Агрокор “.

 
Предлогот за предлог-спогодба, подготвен од страна на консултантската компанија “Аликс Партнери” и презентиран на доверителите од страна на вонреден одбор предводен од Ант Рамлак, кој  беше дизајниран како делумно решение за наплата на долгови во вредност од повеќе од 5,5 милијарди евра, во кој  не се вклучени меѓусебните побарувања на компаниите во  внатрешниот систем наАгрокор , пишува Вечерњи лист.

Ознаки: 

Comments are closed.