Македонците најмалку уживаат во пензијата споредени со земјите во Европската Унија

Просечната возраст за одење во пензија во Македонија е 63 години додека просечниот животен век е 75 години. Тоа значи дека македонските во просек користат пензија само 12 години.

Инаку, во сите земји во Европа само во Романија, Летонија , Литванија и Бугарија пократко се ужива во пензионерските денови покажуваат статистичките податоци.

Се поставува прашањето дали користењето на пензијата ќе стане уште пократко? Во јавноста излегоа информации дека е можно зголемување на старосната граница за одење во пензија на што граѓаните реагираа и велат дека се револтирани.

Зголемување на старосната граница би значело дека луѓе кои што се професионално истрошени и некреативни односно веќе им завршил работниот век ќе мораат да останат на своите работни места . Со оваа мерка губи економијата поради фактот дека работните места не се заменети со нови кадри кои се далеку поквалификувани и можат да придонесат со ефикасност и ефективност  а со тоа и да ја зголемат продуктивноста  во една институција или компанија.

Исто така се зголемува незадоволството кај младите луѓе затоа што тие се потешко наоѓаат работа. При вакви услови младите немаат никаква надеж за иднината и заминуваат од земјата со што се предизвикува „brain drain“ односно  одлив на мозоци. Понатаму, при заминување на младите од земјата додека другите кои останале во земјата  не можат да обезбедат средства за основна егзистенција поради фактот дека не можат да најдат работа голем дел од нив  не формираат семејства што резултира со намалување на наталитетот.

Експертите велат дека треба да се изнаоѓаат други решенија за спасување на ПИОМ и дека зголемувањето на старосната граница не треба да се земе во предвид како потенцијално решение.

 

 

Ознаки: 

Comments are closed.