Загадувачите во Кина ќе плаќаат еколошки данок

Повеќе од 260.000 компании и други правни лица во Кина кои ја загадуваат животната средина ќе мора да плаќаат данок за животната средина.

Согласно Законот за заштита на животната средина, кој стапи на сила на 1 јануари 2018 година, даночните обврзници се обврзани да ја  плаќаат оваа такса тримесечно, почнувајќи од 1 април.

Овој правен акт се однесува на компаниите и јавните институции кои директно ги исфрлаат загадувачките супстанции во животната средина и се предвидува за компаниите да плаќаат еколошки такси за бучава, загадување на воздух и вода, како и цврст отпад, рече Ксинхуа.

Данокот е последен во серија мерки усвоени од страна на владата во Пекинг, во обид да се исчисти животната средина од наследството на децении на економски раст, без да се земе предвид екологијата.

Ознаки: 

Comments are closed.