Тетекс АД Тетово ќе исплаќа дивиденда од 122,22 денари бруто по акција

На официјалниот сајт на Македонска берза,  Тетекс АД Тетово објави предлог-одлука за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар.

Според предлог-одлуката се одобрува исплата на дивиденда од 50.619.980 денари, од кои 39.377.141,00 од добивката на Друштвото за 2017 година и 11.242.839,00 од акумулирана добивка од 2012 год.

Висината на дивидендата бруто по акција ќе изнесува 3.949 % од номиналната вредност, односно 122,22 денари бруто по акција.

Последен ден на тргување со право на дивиденда е 16.04.2018 година.

Прв ден на тргување без право на дивиденда е 17.04.2018 година.

Ознаки: 

Comments are closed.