Business Insider- 10 најголеми проблеми на денешницата

За трета година по ред милениците  кои учествуваат во истражувањето на Светскиот економски форум на глобалните ризици верува дека климатските промени се најголемиот проблем на денешницата.

Речиси половина од испитаниците (48,8 отсто) укажува дека тие се најмногу загрижени за климатските промени, додека 78,1 проценти од испитаниците се изјасниле дека тие ќе се согласат за промена на начинот на живот  со цел да се  заштити животната средина.

Испитаниците, исто така, се согласуваат за причините за климатските промени. Над 91 процент од испитаниците се согласуваат со изјавата дека луѓето се одговорни за климатските промени.

Според нив, ова е 10 најголеми проблеми денес:

10. Недостаток на можности за вработување (12,1 проценти)

9. Безбедност и сигурност (14.1%)

8. Недостаток на образование (15,9 проценти)

7. Безбедност на храна и вода (18,2 проценти)

6. Отчетноста и транспарентноста на власта / корупцијата (22.7%)

5. Религиозни конфликти (23,9 проценти)

4. Сиромаштија (29,2 проценти)

3. Нееднаквост и дискриминација (30,8 проценти)

2. Војни (38.9%)

1. Климатски промени / уништување на природата (48.8%)

Ознаки: 

Comments are closed.