Лидерите на четвртата индустриска револуција

Бранот на научни откритија и технолошки достигнувања во текот на 20 век ги смени многу аспекти на секојдневниот живот на луѓето . Бидејќи ние веќе зачекоривме во дигиталната ера, и тоа е потребно  за да се разберерат промените што се случуваат денес прилагодување на новата форма и начин на водење бизнис.

Во моментов многу работни места вклучуваат тешка физичка работа, ниски плати, долг пат да работата, но, исто така, малку простор за напредување во кариерата и лична исполнетост. Дали дигитализацијата ќе го промени тоа? Сигурно е дека дигиталната ера ќе создаде можност за редефинирање на работата и работните места. Сега е можно да се работи каде сакате. Од друга страна, брзите промени носат со нив одредена неизвесност, со оглед на тоа што  неопходната последица на зголемување на степенот на автоматизација значи и губење на многу работни места.

Ние сме во моментот кога е неопходно да ги прилагодиме нашите сопствени вештини на зголемен интензитет што го предвидува дигиталната револуција. Ако сакаме да учиме од искуствата на луѓето од минатото, бизнис лидерите треба да ги дефинираат вештините што ќе бидат неопходни во иднина и да им помогнат на своите вработени да ги развијат.

Во некои сектори, недостатокот на ИТ вештини веќе ја попречува дигиталната трансформација. Затоа многу влади и претприемачи активно ги охрабруваат младите луѓе да учат наука, математика и инженерство.

Работодавците ќе мора да научат како успешно да управуваат и да ја насочуваат работата на вработените.

Тоа се луѓе кои се водени од емпатијата, а не од сопственото его. Дигиталната револуција бара лидери, кои ќе го афирмираат раководството кое ќе биде определено од човечките вредности “.

 

Ознаки: 

Comments are closed.