List/Grid

Берзи Subscribe to Берзи

Дневен извештај од светските берзи 14.02.2018

Дневен извештај од светските берзи 14.02.2018

Американскиот пазар на акции забележа раст во вторникот. Златото и цената на суровата нафта се зајакнаа за време на азиската трговија. S & P500 Американскиот пазар на акции забележа раст… Читај повеќе »

Дневен извештај од светските берзи 12.02.2018

Дневен извештај од светските берзи 12.02.2018

Американскиот пазар на акции забележа раст во петокот. Цената на златото и цената на суровата нафта се зголеми за време на азиската трговија. S & P500 Американскиот пазар на акции… Читај повеќе »

Дневен извештај од светските берзи за 08.02.2018

Дневен извештај од светските берзи за 08.02.2018

Берзите индекси забележа блага пад во средата. Цените на златото и суровата нафта исто така се намалија. S & P500

Дневен извештај од светските берзи

Дневен извештај од светските берзи

Американскиот пазар на акции забележа раст во вторникот. Цената на златото и суровата нафта се зајакна за време на азиската трговија. S & P500

Дневен извештај од светските берзи

Дневен извештај од светските берзи

Берзите индекси забележаа голема загуба во понеделникот. Цената на златото се зголемува, додека цената на нафтата паѓа. S & P500

Дневен  извештај од светските берзи 01.02.2018

Дневен извештај од светските берзи 01.02.2018

Американската берза забележи позитивни резултати  во средата, додека цените на златото и суровата нафта се зголемија. S & P500

Дневен извештај од светските берзи 31.01.2018

Дневен извештај од светските берзи 31.01.2018

Берзанските индекси паднаа во вторникот. Цената на златото е во пораст, додека цените на суровата нафта паѓаат. S & P500 Берзанските индекси паднаа во вторникот. Дау Џонс забележа најголема загуба… Читај повеќе »

Дневен извештај од светските берзи

Дневен извештај од светските берзи

Берзанските индекси паднаа во понеделникот, додека цените на нафтата и на златото паднаа. S & P500

Дневен извештај од светските берзи 24.01.2018

Дневен извештај од светските берзи 24.01.2018

Берзанските индекси генерално се зголемија во вторникот. Цената на златото е во пораст, додека цената на суровата нафта ги одредува своите претходни придобивки и покажува мало зголемување. S & P500

Дневен извештај од светските берзи 22.01.2018

Дневен извештај од светските берзи 22.01.2018

Американскиот пазар на акции забележа раст во петокот. Цената на златото е ослабена за време на азиската трговија, додека цените на суровата нафта се зајакнаа. S & P500