МБИ10 1,807.40 ▲4.49 ▲0.25%
ОМБ 127.89 0.00 0.00%
Дата: 18-02-2015 | Извор: Македонска Берза