Финансии 12.02.2024 12:47

ДАЛИ 2024 ЌЕ БИДЕ ГОДИНА НА РЕЦЕСИЈА? Многу економски експерти сметаат дека веројатноста е голема

ДАЛИ 2024 ЌЕ БИДЕ ГОДИНА НА РЕЦЕСИЈА? Многу економски експерти сметаат дека веројатноста е голема

Најголемиот број светски економски експерти се загрижени за можноста многу земји во светот во текот на 2024 година да доживеат рецесија. Ова се вели во истражувањето на Институтот ИФО од Минхен и
Институтот за швајцарска економска политика (IWP).

Со оглед на тоа што многу експерти очекуваат потпросечен раст во 2024 година, главното прашање е дали земјите ќе доживеат рецесија. Оттука, прогнозите за раст не вклучуваат интервал на доверба
можеби во најпесимистичкото сценарио многу експерти очекуваат значително помали стапки на раст во нивните земји. Дополнително, иако стапките на раст за целата година може да бидат позитивни,
една земја сè уште може да доживее техничка рецесија во текот на годината (два квартали со стапки на раст под нулата).

Најголеми очекувања за рецесија се забележани во Источна Европа и Јужна Америка, каде што експертите одредуваат просечна веројатност од 34% за рецесија. Експерти во Северна и Западна Европа оценуваат можност за рецесија од 30%, во Северна Америка (33%) исто така гледаат значителна шанса за рецесија.

Експерти во Јужна Азија (22%), Јужна Африка (21%) и Централна Америка и Карибите (18%) се посигурни дека нивните земји нема да се соочат со рецесија.

Агрегирањето на очекувањата низ подрегиони, сепак, прикрива значителна хетерогеност во согледаната веројатност дека може да се случи рецесија во одделни земји. Најмала веројатност за рецесија се движат од 8% (за Северна Македонија) до највисока, 60% (за Босна и Херцеговина). Експерти во Украина (41%), Германија, Обединетото Кралство и Холандија (сите 38%) се исто така прилично загрижени дека нивната земја може да помине низ рецесија.

Експертите во други поголеми економии, како што се Италија (27%), Франција (23%) или Шпанија (22%) се донекаде помалку загрижени, но сепак доделуваат незанемарлива веројатност за рецесија. На меѓународно ниво, овие бројки се слични на другите големи економии – експертите на од Соединетите Држави пријавиле споредлива веројатност (26%).

Големи шанси се очекуваат во Еквадор (48%) и Аргентина (61%) – земјите кои доживеаја големи политички превирања во блиското минато.

Што се однесува до двигателите на проценките на експертите, ги прашавме експертите за тоа кои се главните фактори кои придонесуваат за наведената веројатност за рецесија, глобалните геополитички настани се истакнувани во 43% од споменувањата, потоа цените на енергијата (33% од споменувањата) и се сметаат за двата најважни фактора кои придонесуваат за зголемена веројатност за рецесија. 29% од експертите спомнале и политички нестабилноста како релевантен фактор, проследена со пад на потрошувачката и неодржлива јавните финансии (27%).

Спротивно на тоа, факторите како што се природните катастрофи, финансиските кризи или недостигот од страната на понудата играат само мала улога за наведените проценки на експертите за рецесија.

Во истражувањето кое редовно го спроведува и опфаќа истражување на околу 8.000 економски експерти од повеќе од 130 земји, објавено деновиве, тие очекуваат потпросечен раст во 2024 година во нивните матични држави или земји-домаќини.

Истражувањето има за цел да ги собере мислењата на економските експерти за различни мерки на економската политика и политичката ситуација во нивните земји домаќини. Очекувања и оценки на тековните економски показатели, како што се економскиот раст и инфлацијата се евидентираат и очекувањата. Истражувањето се спроведува квартално и го наследи Светското економско истражување (WES), кое се фокусираше првенствено на економските изгледи и анкетираше околу 1.500 експерти од 100 земји.