Банкарство

Банкарство

Јазот помеѓу краткорочните и долгорочните државни хартии од вредност може да сигнализираат зголемен ризик за рецесија во САД

Студијата се потпира на длабинска анализа за разликата помеѓу приносот на тримесечните и 10-годишните американски државни хартии од...