Импресум

Добредојдовте на Еkonomski.mk!

Во време на турбулентна економија, Еkonomski.mk е тука за да ви пружи увид и подобро разбирање на случувањата што го формираат опкружувањето во кое ги носите вашите лични и професионални одлуки.

Нашата намера е брзо и точно да ве информираме за настаните, трендовите и мислењата кои може да бидат релевантни за вас, вашиот бизнис, личните финансии и љубопитност.

Еkonomski.mk е групиран од неколку области кои ги содржат последните вести и анализи од макроекономијата, финансиите, компаниите, берзите. Пренесува стручни совети и препораки за градењето на кариерата и менаџирањето на личните финансии.

Еkonomski.mk е замислен како веб страница на заедницата и ве охрабруваме да учествувате во креирањето на содржините со ваши ставови, коментари, слики и видеа, да не следите тука и на социјалните мрежи и да го изразите вашето мислење.

Ви посакуваме успешен ден!