Актуелно 09.07.2024 08:10

Девизните резерви во јуни зголемени за 44 милиони евра

Девизните резерви во јуни зголемени за 44 милиони евра

На крајот од јуни 2024 година, официјалните девизни резерви изнесувале 4.337,5 милиони евра и во однос на претходниот месец забележале зголемување за 44 милиони евра.

Најголем дел од девизните резерви се пласирани во хартии од вредност (60,1 %), по што следуваат валутите и депозитите (28,8 %) и монетарното злато (11,1 %).