Банкарство 08.02.2024 08:26

Девизните резрви на крајот на јануари 4,33 милијарди евра

Девизните резрви на крајот на јануари 4,33 милијарди евра

На крајот на јануари 2024 година, официјалните девизни резерви изнесуваат 4.337,3 милиони евра.

Најголем дел од девизните резерви се пласирани во хартии од вредност (56,4%), по што следуваат валутите и депозитите (33,9%) и монетарното злато (9,6%), инфомрираше НБРМ.