Актуелно 19.06.2024 12:09

Донеси нов колега на работа и лапни си 150 евра – колку е ефикасен овој метод?

Донеси нов колега на работа и лапни си 150 евра – колку е ефикасен овој метод?

Во последно време македонскиот пазар на трудот се соочува со значителен недостиг на работна сила, што ги принудува газдите да преземат креативни мерки за привлекување на нови вработени. Со цел да ги стимулираат тековните вработени да препорачаат квалификувани кандидати, некои компании воведоа политика на наградување со сума до 9.000 денари.

Оваа стратегија не само што ја зголемува веројатноста за наоѓање на добри кандидати, туку истовремено ја засилува лојалноста и задоволството меѓу постоечките вработени.

Според извештаите од локалните бизнис сектори, оваа иницијатива е одговор на продолжената криза со недостиг на работници, која е резултат на различни фактори, вклучувајќи ги демографските промени, емиграцијата на младите и квалификуваните работници, како и недостатокот на специфични вештини потребни на пазарот.

Компаниите се обидуваат да се адаптираат на овие предизвици со воведување на повеќе флексибилни работни услови, обуки и развој на вештини, како и со финансиски стимулации.

Експертите сметаат дека овие мерки можат да придонесат кон краткорочно решавање на проблемот, но исто така потенцираат на потребата од долгорочни стратегии кои ќе обезбедат одржлив развој на работната сила.

„Таквите стратегии би вклучувале инвестиции во образованието, поврзување на образовните програми со потребите на пазарот на трудот, и подобрување на општите услови за живот и работа во земјата, со цел да се намали емиграцијата и да се задржат талентите во Македонија. Додека овие иницијативи се развиваат, многу вработени ги поздравуваат тековните награди како значаен чекор кон подобрување на нивната финансиска стабилност и признавање на нивниот придонес кон компаниите. Оваа политика на наградување исто така го зголемува оптимизмот дека работодавците се посветени на создавање на позитивна работна средина и на промовирање на култура на меѓусебно почитување и признавање на заслугите“, коментираат експертите.

Сепак, останува да се види дали овие мерки ќе бидат доволни за да се привлечат и да се задржат потребните работници во долгорочен план.

Со оглед на тоа дека пазарот на трудот продолжува да се менува и еволуира, компаниите ќе треба да останат агилни и иновативни во своите пристапи кон управување со човечките ресурси.