Актуелно 25.06.2024 14:00

ДЗР: Од 24 капитални инвестиции вредни 4 милијарди евра, само еден проект завршен

ДЗР: Од 24 капитални инвестиции вредни 4 милијарди евра, само еден проект завршен

За 220 милиони евра скокнала вредноста на проектот за изградба на Коридор VIII од железничка инфраструктура кон исток, фаза 3 покажува последниот извештај на Државниот завод за ревизија за реализација на капиталните инвестиции. Според билатералниот договор меѓу ЕУ и земјава првично планираната сума била 340 милиони евра, но била зголемена на 560 милиони евра.

„Фазата на планирање и подготвување на проектот трае предолго и постои голем ризик од губење на ИПА грант средствата во износ од 60,7 милиони евра и идни фискални импликации поради потреба од обезбедување на дополнителни средства од Буџетот на државата, се наведува во извештајот на Државен завод за ревизија.

Воедно во извештајот се нотира и дека фазата 1 и 2 од изградбата на железницата иако биле започнати во 1996 година се уште и после 28 години не се завршени, при што во вода биле фрлени 4,6 милиони евра поради неисполнети услови за ефективност на заемот.

За вечниот автопат Кичево Охрид, кој и по 10 години не е завршен и во претходниот извештај беше наведено дека ќе чини 589 милиони евра, а новиот рок за негова изградба е крајот на 2026 година.

Слична е и ситуацијата со автопатот долг 10 и пол километри од Скопје до граница со Косово кој никако да започне и со години се планира, а проценетата вредност од 112 милиони евра е зголемена на 198 милиони евра. Тоа значи дека еден километар ќе чини речиси 20 милиони евра.

За изградба на Коридор 8 и Коридор 10д во должина од 108 км бидејќи е донесен специјален Закон со кој се уредени условите и начинот за градба, ревизијата не можела да ја потврди проценетата вредност од 1,3 милијарди евра.

Од проектите за животна средина, најскапа е изградбата на Пречистителна станица за отпадни води на Град Скопје за која се скараа надлежните. Обезбедени се 196 милиони евра , и доделени се и 69,7 милиони евра од ЕУ.

„Иако за овој проект се обезбедени средства, подготовката на овој проект е започната во 2007 година, а во 2014 година направена е надградба и ажурирање на студијата за изводливост за изградба на пречистителна станица за отпадни води во градот Скопје, но и после десет години проектот не е подготвен за физичка реализација“, се посочува во извештајот.

Проектите од областа на здравството, изградба на Клинички Центар Скопје и на Регионална Болница Штип се откажани поради раскинати договори за заем и за градба. За двата проекти покрената е арбитража од изведувачите во вкупно 45 и пол милиони евра.

Предмет на ревизијата биле 24 проекти во вредност од речиси 4 милијарди евра. Но, само за 19 од нив имало склучени договори за градба, а досега од овие проекти е завршен само еден.