Банкарство 27.05.2024 13:15

ЕЦБ им порачува на банките да се подготват за нови видови ризици

ЕЦБ им порачува на банките да се подготват за нови видови ризици

Банките од еврозоната мора да го прилагодат начинот на кој управуваат со ризикот бидејќи се соочуваат со предизвици од крајот на ултра ниските каматни стапки до појавата на нетрадиционални конкуренти кои можат брзо да го украдат пазарниот удел, рече главниот супервизор на Европската централна банка.

Банките од еврозоната се справија со неодамнешниот пораст на инфлацијата и каматните стапки со извонредна леснотија и во голема мера ги избегнаа минатогодишните банкарски превирања во САД и Швајцарија, што го зголеми ризикот од самозадоволство и поттикна повици до кредиторите да се подготват за потешки времиња. Кредитните загуби останаа неверојатно ниски, и покрај речиси рецесиското опкружување, но тоа може да биде последица на невидена фискална и монетарна поддршка што ги заштити банките од шокови, рече Клаудија Бух, главен банкарски супервизор во ЕЦБ.

„Ова има импликации за идните проценки на ризикот, бидејќи податоците за минатите неисполнувања на заемите вистински не ги одразуваат ризиците за квалитетот на средствата што следуваат“, рече Бух во годишниот извештај за супервизија на банката. Заемодавачите, исто така, треба подобро да се подготват за ризиците поврзани со сајбер напади, климатските промени и геополитичките промени, а сето тоа би можело суштински да ги промени нивните долгорочни деловни модели.

„Затоа е од клучно значење банките да ги приспособат своите практики за управување со ризик на новото опкружување“, рече Бух.

Иновациите како што се пошироката употреба на технологијата за децентрализирана книга на трансакции и вештачката интелигенција ја намалуваат границата за влез на пазарот на конкурентите, вклучително и таканаречените банки во сенка, потенцијално притискајќи ги маржите и принудувајќи ги банките да преземат несоодветен ризик.

„Иновациите и зголемената конкуренција можат да ја подобрат економската благосостојба, но создаваат и нови ризици. Ако банките видат дека нивните маржи се намалуваат, тие може да се свртат кон потенцијално поризични активности“, рече Бух.