Банкарство 14.06.2024 13:04

Еврото може да ја изгуби својата привлечност како глобална резервна валута

Еврото може да ја изгуби својата привлечност како глобална резервна валута

Еврото може да ја изгуби својата привлечност како глобална резервна валута на сметка на доларот и јапонскиот јен, како и кинескиот јуан. Уделот на единствената валута во глобалните девизни резерви најверојатно дополнително ќе опадне бидејќи Русија ќе стане слободна да ги намалува сопствените резерви во евра, според Европската централна банка (ЕЦБ).

Растечката улога на Кина во глобалната трговија ја охрабрува употребата на јуанот, се вели во публикацијата на ЕЦБ. До 2023-та година, уделот на јуанот во кинеското трговско фактурирање се зголеми на околу една четвртина за стоки и една третина за услуги. Така, кинеската валута веќе се натпреварува со еврото за второто место во рангирањето на најкористените валути за финансирање на трговијата.

Историјата покажува дека еволуцијата на светските валути е длабоко испреплетена со онаа на глобалниот геополитички поредок. Во сè повеќе мултиполарен свет, постојат знаци дека фрагментацијата на глобалниот монетарен систем веќе не е толку далечна можност.

За да се диверзифицираат и заштитат од геополитички ризици, централните банки – особено Народната банка на Кина – трупаат злато со најбрзо темпо забележано од Втората светска војна. Некои земји истражуваат начини да ги користат своите валути повеќе во меѓународните трговски трансакции, наместо валутите на земјите што ја санкционираат Русија.

Фрагментацијата на глобалниот монетарен систем како ризик

„Никаде не се повидливи ризиците од фрагментација на глобалниот монетарен систем како во меѓународните плаќања. Во време кога треба да ги интегрираме платните системи за да ја намалиме нивната сложеност и трошоци за потрошувачите, некои земји намерно создаваат посебни платформи како алтернативи на постојните глобални инфраструктури“, соопшти ЕЦБ.

На пример, Кина, Иран и Русија имаат воспоставено сопствени системи за пораки за прекугранични плаќања. Членовите на БРИКС почнаа да разговараат за платформата „мост“ за поврзување на дигиталните плаќања и порамнувањето. Ова може да го наруши непречениот проток на капитал и да ја намали ефикасноста на глобалниот финансиски систем.

Постојат убедливи економски и политички причини да се бара зачувување на статусот на еврото како глобална валута, напиша ЕЦБ. Овој статус носи опипливи придобивки за европските граѓани, како што се ниските трошоци за задолжување на меѓународните пазари на капитал и заштитата од нестабилноста на девизниот курс.

Понатаму, во фрагментиран геополитички пејзаж, статусот на еврото како меѓународна валута обезбедува стратешка автономија со тоа што ги штити Европејците од надворешни финансиски притисоци.

Реформи за да се направи еврото попривлечно за странските инвеститори

На домашен план, атрактивноста на еврото за странските инвеститори зависи од одржувањето на довербата во неговата стабилност, поткрепена со добро зацврстени очекувања за стабилност на цените и здрава економска политика. Атрактивноста на еврото зависи и од големината и ликвидноста на безбедниот пазар на должнички хартии од вредност деноминирани во евро и од издржливоста на основните пазарни инфраструктури, особено како засолниште во време на стрес.

Мнозинството од официјалните управители на резерви изразуваат интерес за зголемување на нивните удели во еврото, но забележуваат дека привлечноста на валутата е попречена од недостатокот на високо оценети средства и централно издаден долг.

Значи, изградбата на стабилен, технички издржлив и подлабок пазар за меѓународно прифатени должнички хартии од вредност во евра е од суштинско значење. За да биде безбедно засолниште во време на стрес, овој пазар може да биде поддржан со стабилна и флексибилна понуда на заеднички инструменти, соопшти ЕЦБ.

„Обезбедувањето на поширок фонд на безбедни средства деноминирани во евра кои би дејствувале како европски репер без ризик, исто така, би било од клучно значење за продлабочување на пазарите на капитал деноминирани во евра“, додаде ЕЦБ.

Однадвор, Европа треба дополнително да ја развие инфраструктурата за прекугранични плаќања во евра со клучните партнери. Ова, на пример, може да вклучи поврзување на системот за порамнување на целните инстант плаќање на еврозоната со системите за инстант плаќање во други јурисдикции, било преку билатерални врски или преку поврзување со заедничка мултилатерална платформа. Ваквите чекори би можеле да ги зајакнат трговските и финансиските односи со клучните партнери, вклучително и економиите во развој, особено кога законодавството за спречување на перење пари и финансирање тероризам е целосно усогласено со меѓународните стандарди.