Економија 01.12.2023 13:03

Германија има повеќе кираџии, отколку сопственици на имот

Германија има повеќе кираџии, отколку сопственици на имот

Кога станува збор за становите и куќите, Германија се уште е единствената земја во Европската унија која има повеќе станари отколку сопственици. Според статистиката на Евростат, уделот на сопствениците во Германија минатата година паднал од 49 на 47 отсто. Во Австрија, која има втора најниска стапка на сопственост, тој удел исто така падна – од 54 на 51 отсто. Според Евростат, стапката на сопственост низ ЕУ паднала за речиси еден процентен поен. Севкупно, 69 отсто се сопственици, а 31 отсто изнајмувачи. Стапката на сопственост е особено висока во источните земји на ЕУ, како што се Романија (95 отсто), Словачка (93 отсто), Хрватска (91 отсто) и Унгарија (90 отсто).Покрај Австрија, најниски стапки на сопственост надвор од Германија се забележани во Данска (60 проценти) и Франција (63 проценти). Надвор од ЕУ, Швајцарија има уште помал удел во сопственост (42 проценти) од Германија, објави Политика.рс.

()