Банкарство 18.01.2024 13:00

Годишен раст од 8,7% на вкупните депозити и од 5,1% на вкупната кредитна поддршка

Годишен раст од 8,7% на вкупните депозити и од 5,1% на вкупната кредитна поддршка

Анализирано на годишно ниво, во декември 2023 година, вкупните депозити се зголемени за 8,7%, како резултат на повисоките депозити на двата сектора, со поизразен придонес на секторот домаќинства.

Годишниот пораст на кредитите од 5,1%, произлегува од зголемувањето на кредитите на двата сектора, со поголем придонес на секторот домаќинства.

Најновото соопштение за монетарните движења е достапно на: https://www.nbrm.mk/content/statistika/Soopstenija/%D0%9CD/2023/Soopstenie_za_pecat_monetarni_dvizenja_2023_dekemvri_mk.pdf ()