Економија 10.05.2018 12:41

Индексите на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари се повисоки во март

Индексите на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари  се повисоки во март
????????????????????????????????????

Според податоците на Државниот завод за статистика, во март 2018, продажните цени на производителите на  индустриски производи на странски пазари се пониски за 1.7 % на месечно ниво, а се повисоки за 2.6 % на годишно ниво.

Во март 2018, во споредба со февруари 2018 година, продажните цени на производителите на индустриски производи  на странски пазари се пониски во секторот Рударство и вадење на камен за 9.0 %, а во секторот Преработувачка индустрија за 0.8 %.

Во март 2018, во споредба со март 2017 година, продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари се повисоки во секторот Рударство и вадење на камен за 15.3 %, а во секторот Преработувачка индустрија за 1.3 %.