Економија 19.04.2018 10:14

Инфлацијата во ЕУ малку се зголеми во март

Инфлацијата во ЕУ малку се зголеми во март

Инфлацијата во Европската унија (ЕУ) малку се зголеми во март по заостанувањето во февруари. Годишната стапка на инфлација за ЕУ во ​​минатиот месец достигна 1,5%, по падот од 1,4% во февруари, што е за 0,3 процентни поени за една година порано, според податоците на „Евростат“ објавени денеска.

И покрај забрзувањето, сепак, во споредба со истиот период минатата година, имаше забавување, бидејќи инфлацијата во регионот изнесуваше 1,6%.

Во еврозоната пораст на потрошувачките цени, исто така, е забележан во март. Зголемувањето е за два процентни поени – минатиот месец изнесуваше 1,3%, во споредба со февруари кога изнесуваше 1,1%. Сепак, бројките остануваат пониски од претходната година кога беа на ниво од 1,5%.

Во февруари, само една земја во ЕУ има дефлација – Кипар со 0,4%. Во Унијата најслаба беше инфлацијата во Грција и Данска со 0,2% и 0,4%, соодветно.

Во обратен смер, Романија (4%), Естонија (2,9%), Обединетото Кралство (2,7%), Словачка и Литванија (и со 2,5%) се најбрзо растечките. Споредено со февруари, годишната стапка на инфлација забави во шест земји-членки, остана непроменета во шест и се забрза во 15.

Во март, услужниот сектор (+0,67 п.п.) најмногу придонесе за годишната инфлација во еврозоната. Храната, алкохолот и цигарите (+0,41 п.п.), енергијата (+0,20 п.п.) и неенергетските индустриски производи (+ 0,07 п.п.) беа рангирани подолу.