Економија 18.04.2018 12:18

Извештај на ЕК, Македонија просечно подготвена за пазарот на ЕУ

Извештај на ЕК, Македонија просечно подготвена за пазарот на ЕУ

Македонија според извештајот за напредокот на ЕК има подобрувања во економската сфера, и покрај препреките и политичките блокади. Домашната економија, стои во извештај, направила напредок во сферата на менаџирање на јавните финансии и транспарентноста, исто така трговските односи и инвестициите со ЕУ се интензивирани. Земјата е подготвена просечно за да се соочи со конкурентските притисоци и силите на трговијата внатре во ЕУ.

Извештај на ЕК:

– Постигнат е напредок во сферата на менаџирање на јавните финансии и транспарентност

– Интензивирани се трговските односи и инвестициите со ЕУ

– Земјата е просечно подготвена да се соочи со конкуренцијата и силите на трговијата внатре во ЕУ

Но, главните слабости на економијата остануваат. Според извештајот, Македонија во економската област треба да се бори и со пропустите во бизнис средината како што е слабото спроведување на договорите и високиот степен на сива економија. Макроекономската средина според ЕК била влошена во првата половина од 2017 година бидејќи долгата политичка криза им наштетила на инвестициите. Фискалната политика е ориентирана кон краткорочните мерки и недостига план за стабилна консолидација.

Извештај на ЕК:

– Слабо спроведување на договорите и висок степен на сива економија

– Долгата политичка криза им наштетила на инвестициите

– Недостига план за стабилна консолидација

Македонската економија исто така и понатаму страда од недостиг на образован кадар, ниски норми на иновација и од недостиг на важни инвестиции во јавната инфраструктура.

 

извор: Алсат М