Економија 17.05.2024 13:20

Кој произведува најмногу сончева енергија во светот?

Кој произведува најмногу сончева енергија во светот?

Минатата година, соларната енергија учествуваше со три четвртини од зголемувањето на капацитетот за обновливи извори во светот. Најголем дел од овој раст се случи во Азија, ЕУ и САД, продолжувајќи го трендот забележан во изминатата деценија.

Оваа графика објавена од Visual Caputalist го илустрира растот на инсталираниот соларен фотоволтаичен капацитет во Кина, ЕУ и САД помеѓу 2010 и 2022 година, мерено во гигавати (GW). Бројгел ги собра податоците.

Кинеска доминација

Почнувајќи од 2022 година, вкупниот инсталиран капацитет на Кина е 393 гигавати, што е речиси двојно повеќе од 205 гигавати на ЕУ и надминувајќи ја американската вкупна моќност од 113 гигавати за повеќе од три пати во апсолутна вредност.

Од 2017 година, Кина покажа сложена годишна стапка на раст (CAGR) од приближно 25% во инсталираниот капацитет на фотоволтаици, додека САД забележаа CAGR од 21% и ЕУ од 16%.

Покрај тоа, Кина доминира во производството на компоненти за соларна енергија, моментално контролирајќи околу 80% од светскиот синџир на снабдување со соларни панели. Во 2022 година, кинеската соларна индустрија вработи 2,76 милиони поединци, при што производните улоги претставуваат приближно 1,8 милиони, а останатите 918.000 работни места во градежништвото, инсталацијата, работењето и одржувањето.

Индустријата на ЕУ вработуваше 648.000 поединци, додека во САД достигнаа 264.000 работни места.

Според ИЕА, Кина сочинува речиси 60% од новиот капацитет за обновливи извори на енергија што се очекува да стане оперативен ширум светот до 2028 година. И покрај постепеното укинување на националните субвенции во 2020 и 2021 година, распоредувањето на соларни фотоволтаици во Кина се забрзува. Се очекува земјата да ја достигне својата национална цел за 2030 година за ветерни и соларни инсталации во 2024 година, шест години пред предвиденото.