Економија 29.02.2024 08:56

Колкави се просечните плати во регионот?

Колкави се просечните плати во регионот?

Просечната нето плата во земјите од поранешна Југославија во декември 2023 година беше највисока во Словенија (1.530 евра), а најниска во Северна Македонија (649 евра).

На второ место е Хрватска (1.191 евро), потоа Црна Гора (814 евра), потоа Србија (811,3 евра), а пред Северна Македонија, според просечните плати, е само Босна и Херцеговина (654 евра).

Словенија – 1.530 евра

Просечната нето плата во декември 2023 година во Словенија изнесувала 1.529,86 евра и номинално е четири отсто пониска од ноемвриската плата, а реално за 3,5 отсто.

Просечната бруто плата за декември 2023 година изнесува 2.348,32 евра.

Пониска од платата за ноември, номинално за 3,2 отсто, реално за 2,7 отсто, покажуваат податоците на Заводот за статистика на Словенија.

Хрватска – 1.191 евро

Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во Хрватска за декември 2023 година изнесува 1.191 евро, што е номинално пониска за 1,4 отсто, а реално за 0,9 отсто во однос на ноември 2023 година, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика на Хрватска.

Во однос на истиот месец од претходната година, номинално е повисок за 13,9 отсто, а реално за девет отсто.

Просечната месечна бруто-плата во декември 2023 година изнесува 1.620 евра, што е номинално пониска за 3,5 отсто, а реално за три отсто, во однос на ноември 2023 година.

Највисока просечна нето плата во декември е исплатена во дејноста Производство на кокс и рафинирани нафтени деривати, во износ од 1,795 евра, а најниска во дејноста Производство на облека, во износ од 739 евра.

Црна Гора – 814 евра

Просечната нето плата (без даноци и придонеси) во Црна Гора во декември 2023 година изнесува 814 евра, а во бруто износ 1.018 евра.

Просечната (нето) плата во декември 2023 година во однос на ноември 2023 година бележи раст од 0,9 отсто, а во однос на истиот месец од претходната година раст од 12 отсто.

Ако се земе предвид дека потрошувачките цени во декември 2023 година во однос на ноември 2023 година бележат пад од 0,5 отсто, произлегува дека реалните плати за истиот период бележат раст од 1,4 отсто, покажуваат податоците на Заводот за статистика на Црна Гора – „Монстат“.

Србија – 811,3 евра

Просечната плата (бруто) пресметана за декември 2023 година изнесува 130.405 динари (околу 1.112,6 евра), додека просечната плата без даноци и придонеси (нето) изнесува 95.093 динари (811,3 евра, според просечниот курс на НБС на овој ден). .

Според податоците објавени од Републичкиот завод за статистика (РЗС), растот на бруто и нето заработката во периодот јануари-декември 2023 година, во однос на истиот период лани, номинално изнесува 14,8 отсто или реално 2,4 отсто. .

Во однос на истиот месец од претходната година, просечната бруто-плата за декември 2023 година е номинално повисока за 13,1 отсто, а реално за 5,1 отсто, додека просечната нето-плата е номинално повисока за 12,9 отсто, односно реално за 4,9 отсто. термини.

Просечната нето заработка за декември 2023 година изнесува 69.842 динари, што значи дека 50 отсто од вработените оствариле заработка до наведениот износ.

Република Српска / БиХ – 654 евра

Во Босна и Херцеговина, според податоците на Агенцијата за статистика на Босна и Херцеговина, просечната исплатена нето-плата во декември 2023 година изнесува 1.297 KM (околу 653,73 евра), а гледано во бруто износ, просечната плата во декември изнесува 2.004 КМ (околу 1.010 евра) , што бележи номинален пад од 0,5 отсто и реален пад од 0,3 отсто во однос на претходниот месец. Споредено со декември 2022 година, номинално е повисоко за девет проценти.

Во Федерацијата БиХ просечната месечна нето-плата по вработен за декември 2023 година изнесува 1.296 КМ (653,23 евра), а бруто платата 2.018 КМ (1.017,14 евра), покажуваат најновите податоци објавени во Службен весник на ФБиХ.

Во Република Српска просечната нето-плата по вработен за декември 2023 година е 1.304 KM (околу 657 евра), во бруто износ 1.988 KM (околу 1.002 евра), според официјалните податоци.

Северна Македонија – 649 евра

Просечната месечна нето-плата во земјава во декември 2023 година изнесува 39.998 денари (околу 649,12 евра), покажуваат најновите податоци објавени од Државниот завод за статистика на Северна Македонија.

Просечната декемвриска нето плата е за 16,4 отсто повисока во однос на декември 2022 година, покажуваат статистиките.

„Овој пораст е предизвикан од зголемувањето на просечната месечна нето-заработка по вработен во секторите: јавна администрација и одбрана; задолжително социјално осигурување (27,5 отсто), снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација (27,1 отсто) и градежништво (21,8 отсто)“, се наведува во соопштението на ДЗС.

Во споредба со ноември 2023 година, нето-платите за декември 2023 година се повисоки за работниците во следните сектори: градежништво (9,7 отсто), уметност, забава и рекреација (9,0 отсто) и рударство и вадење камен (8,6 отсто).

Просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во декември 2023 година изнесува 60.036 денари (околу 974,31 евро), се додава во соопштението, пренесува „Нова економија“. ()