Економија 18.12.2023 12:40

Колку чини замена на оштетените динари и странски банкноти?

Колку чини замена на оштетените динари и странски банкноти?

Делумно оштетени и истрошени банкноти на динари, кои не можат да се платат на ниту едно продажно место бидејќи трговците одбиваат да примат такви пари, граѓаните можат да ги заменат во банки.

Но, и овде точно се пропишани услови под кои може да се менуваат овие банкноти, а провизиите што ги наплатуваат банките за оваа намена се движат и до два отсто. Кај некои е бесплатна, кај други до два отсто од вредноста на истрошената банкнота – по вака на граѓаните банките им менуваат оштетени банкноти од динари. И тоа не е се. Се менуваат и монетите динари, исто така под одредени услови, а сè, кога станува збор за домашната валута, е точно дефинирано со Одлуката за управување со паричните текови. Во оваа одлука се вели дека „банките се должни да ги заменат книжните и ковани пари кои не се соодветни за промет на правни и физички лица“. НБС наведува дека несоодветни за оптек се книжните доставени за размена кои имаат најмалку 51 отсто од правилната површина, информира Н1.

Монетите исто така може да бидат непогодни за оптек. Станува збор за оние кои поради долга употреба во оптек, корозија или физички влијанија, промениле некои од нивните физички карактеристики. Истото важи и за монетите направени со „извесна грешка“, кои се така и праведни во оптек. Ваквите монети се декларираат како – старо. Банките, инаку, менуваат и банкноти на девизи, но провизиите таму се многу повисоки и оваа услуга не е бесплатна во ниту една банка. Некои банки наплаќаат дури и за „проверка на валидноста на девизните банкноти“ – во еден ценовник оваа услуга чини 0,8 отсто од вредноста на банкнотата, но во исто време е дефинирано дека минималната провизија мора да биде 100 динари.

()