Актуелно 04.03.2024 12:01

Нема милост за скопски клинички центар! Државната струја ќе ја плаќа по цени од берзата ХУПЕКС!

Нема милост за скопски клинички центар! Државната струја ќе ја плаќа по цени од берзата ХУПЕКС!

Во последните три години во Министерството за здравство се сменија тројца министри. Ниту еден од нив не мрдна со прст за да им заштеди на државните клиники, а со тоа и на централниот буџет стотици илјади евра. Се што требаше да се направи е надлежното министерство и Владата да ги извадат клиниките и болниците од листата субјетки кои купуваат струја по пазарни односно берзански цени.

Па и да значи тоа промена на законската и подзаконската регулатива. Со тоа овие субјекти би имале регулирана цена за струјата. Државните болници и клиники не остваруваат профит туку спасуваат човечки животи! Тие не заслужуваат ваков однос, а не заслужуваме ниту ние граѓаните кои го полниме буџетот…

Сега ЕСМ државната струја на клинички центар ќе ја продава по берзанска цена, а да биде иронијата неподнослива за тоа неговата фирма ЕСМ Продажба ќе наплати 114.000 евра „трговска маржа“ за услугата!

Пет универзитетски клиники, три институти и еден здравствен завод, сите од скопскиот државен клинички центар во годинава што следи ќе плаќаат струја по берзанска цена!

Жално, но вистинито. Втора година по ред скопскиот државен клинички центар е приморан да плаќа струја по цени од унгарската берза ХУПЕКС. При тоа институцијата која спасува животи на најкритични пациенти и е терциерно здравство кое не прави профит ќе плаќа државна струја по берзанска цена.

Најновиот тендер за набавка на струја за скопскиот клинички центар го доби ЕСМ Продажба, фирма ќерка на ЕСМ, како единствен понудувач.

На овој понудувач клиниките за детски болести, инфективни болести, ургентниот центар, радиотерапија и онкологија и психијатрија заедно со институтите ТБЦ, медицина на трудот и радиологија и заводот за слух, говор и глас зедно на ЕСМ ќе му платат износ до 2,69 милиони евра за една година.

При тоа ЕСМ Продажба за својата услуга ќе наплати маржа од 5% од вредноста на потрошената струја што ја плаќа по цена од берзата ХУПЕКС.

Просто кажано ако се реализира целата вредност од договорот ЕСМ Продажба за својата „услуга“ на скопските клиники ќе им наплати 113.800 евра провизија односно маржа.

Ова е втор тендер во низа на кој скопските државни клиники плаќаат берзански цени за потрошена струја. На претходниот тендер склучен на 16 декември 2022 година државните клиники се обврзаа на ЕСМ да му платат 2,69 милиони евра повторно по цени како на унгарската берза за струја. ()