Актуелно 08.11.2023 13:29

НОВ ОБИД АД „ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ“ ДА ОСТАНЕ НА НОЗЕ Владата ќе купи акции на друштвото за 15,6 милиони евра

НОВ ОБИД АД „ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ“ ДА ОСТАНЕ НА НОЗЕ Владата ќе купи акции на друштвото за 15,6 милиони евра

Железници Транспорт ќе ја зголемува основната главнина за да создаде услови за непречено функционирање. Планира да издаде акции што е четврти пат досега за што добила и одобрение од Комисијата за хартии од вредност.

Четвртата емисија акции е по пат на приватна понуда. Ќе се емитуваат 962.913 обични акции по вена од 1.000 денари за акција. Вкупната продажна вредност на емисијата e 962.913.000 денари или речиси 15,65 милиони евра.

Како што е наведено во соопштението од Комисијата за хартии од вредност, издавањето на хартиите од вредност е во функција на зголемување на основната главнина за создавање услови за непречено функционирање. Приватната понуда е наменета за познат купувач, односно за единствениот акционер – Владата.

Ова државно претпријатие е редовен загубар и должник.Само во првата половина од годинава загубите изнесуваат речиси 65 милиони евра.

Владата подолг период планира да го реши проблемот со либерализација на железничкиот транспорт за што подготви измени и на законот според кој се предвидува – превозот на патници и стока да се врши од приватно домашно или странско правно лице, т.е. да го отвора пазарот за други железнички превозници.