Актуелно 24.06.2024 08:37

Од дивиденди на вложувања во акции заработи 233.000 евра!

Од дивиденди на вложувања во акции заработи 233.000 евра!

Од дивиденди и од тргување со акции „Раде Кончар Апаратна техника“ лани остварил приход од 570.000 евра што е повеќе од 70% од целиот приход на друштвото лани. Затоа и на скопската фирма, која уште од минатиот систем го носи името на еден од најголемите далматински комунисти кој верувал во пораз на капитализмот и загинал во партизанската војна против фашистите, и прилега епитет дека е македонски синоним за инвестициската фирма на Ворен Бафет

Скопската компанија „Раде Кончар апаратна техника“ е одличен инвеститор во акции. Има портфолио акции од кои одлично заработи. Нема да е претенциозно ако ги именуваме „скопскиот Ворен Бафет“. Тоа го потврдува нивниот годишен извештај за работењето во 2023 година.

Верувале или не, од нивните акции во седум акционерски друштва и од удели во две фирми ќерки инкасирале вкупна дивиденда во износ од 233.000 евра.

Одличен деловен потфат во 2023 година на директорите на „Раде Кончар апаратна техника“. Затоа што вишок средствата на компанијата ги пренасочиле во вложувања во акции. И тоа во , веројатно, едни од најквалитетните хартии од вредност.

Да почнеме со ред. Според податоците што се јавно достапни на СЕИ НЕТ информацискиот систем на Македонската берза за хартии од вредност оваа скопска компанија поседува акции во 3 банки, една пиварска компанија, еден телекомуникациски оператор, фармацевтски гигант и во најголемата македонска хотелиерска компанија. Исто така „Раде Кончар апаратна техника“ има удели и во две свои фирми ќерки: ДОО Р.К. Контактори и релеи и во ДОО Р.К. Заеднички работи.

Најголема дивиденда „Раде Кончар Апаратна техника“ добил од својата фирма ќерка „Р.К. Контактори и релеи“. Ова друштво за изработка на електротехнички елементи на фирмата – мајка и исплатило дивиденда од 88.000 евра од добивката на своето работење во 2023 година. Од другата своја компанија Р.К Заеднички работи фирмата мајка за лани наплатила дивиденда од 41.200 евра.

Од акциите во пртфељот што го поседува најмногу пари од дивиденди „Раде Кончар – апаратна техника“ добил од УНИ Банка. Очигледно дека таму има најголемо вложување во акции. За лани добил 48.311 евра дивиденда. Вториот најголем принос го има исто така од банка. Од неговите акции во „Комерцијална банка“ „Раде Кончар апаратна техника“ заработил дивиденда од 32.520 евра.

Од акциите во македонскиот фармацевтски гигант дивидендата за „Раде Кончар АТ“ изнесува 10.360 евра. Од „Македонски телеком“ му се исплатени 6.767 евра, а од ТТК Банка добиле 2.200 евра дивиденда. Од акциите во „Македонијатурист“ стигнале 2.387 евра принос, а од Прилепска пиварница уште 898 евра.

Во извештајот е наведено дека оваа компанија освен приходи од дивиденди остварила и приходи од тргување со акции. За 2023 година тие приходи изнесуваат 336.580 евра и се најголема ставка во структурата на приходи на ова друштво.

Од вкупните приходи кои изнесуваат неполни 800.000 евра, а во нив приходите што ги остварува од тргување со акции и од дивиденда учествуваат со над 70% !

Еве затоа и може да се каже дека „Раде Кончар Апаратна техника“ е македонски синоним за инвестициската компанија на Ворен Бафет, светски гуру за инвестирање во хартии од вредност. Р.Ф. (faktor.mk)