Актуелно 08.03.2024 08:14

Отповикување на небезбеден производ Милка Орео 37гр.

Отповикување на небезбеден производ Милка Орео 37гр.

Соопштение на Агенција за Храна:

Операторот со храна ТД Нелт СТ ДООЕЛ, врши отповикување на следниот производ:

Назив на производот: Чоколаден бар Милка Орео 37гр.
Сериски број/лот: OSK0934652
Рок на употреба: 18.08.2024
Причина за отповикување: Присуство на пластични фрагменти.

Производител: Mondelez Polska Production SP Zoo
Увозник во РСМ: ТД Нелт СТ ДООЕЛ
Дистрибутер во ТД Нелт СТ ДООЕЛ ()