Актуелно 01.09.2023 12:56

Помал промет во троговијата на мало со храна и пијалоци

Помал промет во троговијата на мало со храна и пијалоци

Големо намалување на прометот во маркетите, покажуваат последните податоци на Државниот завод за статистика.

Имено, во трговијата на мало, во јули годинава, во споредба со јули лани, гледано по групи и класи, зголемување на прометот кај номиналните и реалните стапки е забележано само во групата Трговија на мало со непрехранбени продукти, освен гориво, и тоа номинално за 7,6 отсто, а реално за 0,5 проценти, додека во групите Трговија на мало, освен трговија со горива номинално расте за 1,5 отсто, а реално опаѓа за 6,5 процент, соопшти Државниот завод за статистика.

Во групата Трговија на мало со автомобилски горива номинално опаѓа за 20,6 процент, а реално расте за 5,5 отсто. Пад и кај двете стапки е забележан во групата Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун, и тоа номинално за 4,2 процент, а реално за 13 отсто.