Економија 05.10.2023 11:29

Преселувањето од Србија може да ја намали најниската пензија

Преселувањето од Србија може да ја намали најниската пензија

Кога пензионер од Обреж се пријавил во пензискиот фонд зошто му е намалена и онака минималната пензија по преселбата во Босна и Херцеговина, затоа што ја прима најниската пропишана во Србија, се наметна прашањето што се менува со промената на адресата на живеење. И дали тоа значи дека на пензионерот секогаш ќе му се намалува сумата поради ова или законот го предвидел тоа само во посебни случаи.

Овој пензионер наведува дека имал право на најниска пензија во Србија и дека редовно ја примал. Потоа се преселил во Босна и Херцеговина и отворил сметка во тамошната банка за да добие државјанство од Србија. Но, сумата на пензијата што ја зема сега е помала.

На прашањето зошто некому му се намалува минималната пензија во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, за „Политика“ одговорија дека на исплатата на најниската сума може да влијае и престојувалиштето на пензионерот.

– Влијанието на живеалиштето врз користењето на најнискиот износ на пензија е регулирано со меѓународните договори за социјално осигурување кои Србија ги применува со други земји. Во случај лице кое користи најнизок износ на пензија да се пресели од Србија во странска држава, должно е веднаш да го извести ПИО Фондот за оваа промена за да продолжи со исплата на пензијата во странство – велат од Фондот.

Во спротивно, може да има значителни преплаќања и непријатни ситуации за корисникот кој треба да го врати преплатениот износ, иако има право на релативно мала пензија. Вкупно 204.660 пензионери добиваат помалку од износот на најниската пензија во Србија.