Економија 24.04.2018 12:31

Проект за зголемување на процентот на користење на ИПАРД фондовите

Проект за зголемување на процентот на користење на ИПАРД фондовите

Зголемување на процентот на користење на ИПАРД фондовите во адаптирањето на земјоделството во Македонија со стандардите на Европската унија има за цел проектот за „Вклучување на родовите аспекти во руралниот и земјоделскиот развој“ што ќе биде презентиран денеска во Скопје.

Во исто време преку испораката на советодавни и образовни услуги и преку подобрување на квалитетот на информациите и обуките доставени до граѓаните со посебен фокус на жените и младите ќе се поттикне вклучувањето на родовите аспекти во земјоделските политики и руралниот развој во земјата.

Проектот ќе го промовираат Сојуз-Национален совет за родова рамноправност во партнерство со Здружението за локален и рурален развој и Рурална коалиција-Куманово.

На настанот ќе се промовира и проектот Вмрежување за успех, што го спроведува Националниот совет за родова рамноправност во партнерство со Отворена Врата – Косово. Проектот е финансиран од Европската Унија од ИПА II програмата за прекугранична соработка Косово – Македонија 2014-2020.