Актуелно 23.11.2023 11:27

Сектори со најниски нето плати во септември

Сектори со најниски нето плати во септември

Државниот завод за статистика (ДЗС), информираше дека во септември просечната нето-плата изнесувала 37.876 денари. Според податоци на ДЗС, оваа се секторите со најниски просечни нето плати во септември.

Во секторот Заштитни и истражни дејности е најниската нето плата за овој период – 20.100 денари, следи Производство на кокс и рафинирани нафтени производи – 24.003 денари, па Услуги поврзани со одржување на згради и дејности на уредување и одржување на животна средина и природа – 24.145 денари, Производство на кожа и слични производи од кожа – 24.161 денари и Производство на облека – 25.344 денари.