Банкарство 09.10.2023 10:02

Шпаркасе Банка го активираше порталот за тестирање на платформата за отворено банкарство

Шпаркасе Банка го активираше порталот за тестирање на платформата за отворено банкарство

Шпаркасе Банка го активираше порталот за тестирање на платформата за отворено банкарство, кој е во согласност со барањата од Законот за платежни услуги и платни системи, усогласен со постојната регулатива на ЕУ.

Отвореното банкарство е новитет во платежниот сектор и претставува иднина на банкарството каде што финансиската слобода и врвната технологија се спојуваат за да го редефинираат начинот на кој клиентите растат и ги обезбедуваат нивните пари.

Сајтот за отворено банкарство на Шпаркасе Банка нуди јавен пристап на сите заинтересирани страни да се запознаат со сите технички детали на наменскиот интерфејс, како и со опис на поддржаните функционалности што се во согласност со функционалностите дефинирани од страна на PSD2-регулативата.

Порталот нуди развиени АПИ-продукти за: информација за сметка, иницирање на плаќање и потврда за расположливост на сметка.

Порталот е достапен преку https://developer.open-bank.sparkasse.mk за сите ентитети што се овластени да ги користат услугите на отвореното банкарство.

Шпаркасе Банка АД Скопје е една од првите банки што има целосно оспособен Developer Portal со многубројни функционалности, со што во целост ги исполнува законските барања. Платформата за отворено банкарство е отворена за пристапување за сите заинтересирани, кои преку неа може да развиваат свои решенија за отворено банкарство и да го тестираат поврзувањето со системите на банките.