Економија 04.03.2024 11:28

Со 4,8 % инфлацијата во Хрватска највисока во еврозоната

Со 4,8 % инфлацијата во Хрватска највисока во еврозоната

Евростат забележа како хрватската февруарска инфлација е највисока во целата еврозона, достигнувајќи 4,8 проценти. Како што пишува „Пословни дневник“, Централното биро за статистика (ЦБС) ја објави првата проценка на индексот на потрошувачките цени, според која, во февруари 2024 година стапката на инфлација изнесувала 4,1 отсто во однос на февруари 2023 година. Во споредба со јануари 2024 година, фебруарската инфлација пораснала за 0,2.

Како таков, повеќемесечниот тренд на забавување на инфлацијата на годишно ниво е прекинат, имајќи предвид дека во јануари 2024 година и домашната инфлација на годишно ниво изнесува 4,1 отсто.

Гледајќи ги главните компоненти на индексот, проценетата годишна стапка на инфлација кај групата храна, пијалаци и тутун изнесува 5,5 отсто, услугите 6,4 отсто, индустриските непрехранбени производи без енергија 2,5 отсто и истата категорија енергетика – 0,4 отсто.

На месечно ниво, во однос на јануари 2024 година, цените во енергетската компонента се зголемени за 1,5 отсто, а услугите за 0,5 отсто. Истовремено, според првата проценка, цените на храната, пијалаците и тутунот се намалени за 0,4 отсто, а индустриските непрехранбени производи без енергија за 0,2 отсто.

Хрватското биро за статистика објави дека ќе ги објави конечните податоци за индексот на потрошувачки цени во февруари според класификацијата ECOICOP (Европска класификација на индивидуална потрошувачка според целта) на 15 март 2024 година.

Според првата проценка објавена денеска од Евростат, годишната хрватска февруарска стапка на инфлација мерена со хармонизираниот индекс на потрошувачките цени (HICP) во Хрватска изнесува 4,8 отсто, додека на месечно ниво во однос на јануари 2024 година е зголемена за 0,3 отсто.

Исто така, според овие податоци, хрватската февруарска стапка на инфлација (на годишно ниво) се задржа на јануарското ниво, кога исто така изнесуваше 4,8 отсто. Во целата еврозона, просечната годишна стапка на инфлација за февруари е 2,6 отсто, при што Хрватска забележа највисока стапка на инфлација од сите тие нации. ()