Економија 13.12.2023 11:51

СРБИЈА НЕМА ДА ГО НАМАЛИ НИВОТО НА АФЛАТОКСИН ВО МЛЕКОТО: Рокот е одложен за една година

СРБИЈА НЕМА ДА ГО НАМАЛИ НИВОТО НА АФЛАТОКСИН ВО МЛЕКОТО: Рокот е одложен за една година

Од 1 декември годинава, според законите кои важеа во соседна Србија, нивото на афлатоксин во млекото требаше да падне од 0,25 на 0,05 микрограми на килограм (по литар), согласно европската регулатива, каде 0,05 е максимално дозволено ниво.

Медиумите во соседството коментираат дека „Србија била само осум дена на европско ниво“, бидејќи од 9 декември е во сила нов правилник кој вели дека оваа граница нема да се спушти до крајот на ноември 2024 година.

Минатата година навреме беше изменет правилникот со кој, меѓу другото, се регулира дозволеното количество на афлатоксин во млекото – на крајот на ноември, непосредно пред истекот на рокот за поминување на границата од 0,05 микрограми за килограм млеко. Така, наместо да се пие млеко со помалку афлатоксин веќе од 1 декември 2022 година, тој рок е поместен за 1 декември 2023 година.

Оваа година, изгледа, афлатоксинот е заборавен. Така веќе изменетиот правилник повторно беше изменет дури на седницата на Владата на 7 декември, со што измената би стапила на сила на 9 декември, пишува Н1.

Согласно новиот Правилник за максимални концентрации на одредени загадувачи во храната, враќањето на границата на оваа канцерогена супстанца на европското максимално ниво се одложува до 1 декември 2024 година.

„До ноември се применува максималната дозволена концентрација на афлатоксин од 0,25 μg/kg во сурово млеко, термички обработено млеко и млеко за производство на млечни производи утврдена со Правилникот за измена на Правилникот за максимални концентрации на одредени загадувачи во храната. 30. 2024 година“, стои во новата регулатива на Министерството за земјоделство.

Воедно, максималната дозволена концентрација од 0,05, која требаше да важи од 1 декември 2023 година, се „префрла“ на нов датум – „од 1 декември 2024 година“.

Така, границата за дозволеното ниво на афлатоксин во млекото останува покачена на 0,25 микрограми по килограм, што е дури пет пати повисоко од европското пропишано максимално ниво за овој микотоксин, што го применуваше Србија пред аферата со афлатоксин во 2013 година.

Од 2013 година до денес, границите на дозволениот афлатоксин во млекото во Србија се менуваат неколку пати – од 0,05, над 0,5 до 0,25 микрограми на килограм. Последното најавено враќање на европско ниво од максимални 0,05 микрограми беше во ноември 2022 година со почеток на примена од 1 декември 2023 година.

Тогаш Министерството за земјоделство, укажувајќи дека Србија е во процес на усогласување со стандардите на ЕУ, доцнењето со воведувањето на границата од 0,05 микрограми го образложи со тоа што „стандардот на ЕУ од 0,05 микрограми по килограм не е глобален. ()