Актуелно 20.09.2019 13:52

ВМРО-ДПМНЕ обвинува дека Македонија е три години без главен државен ревизор

ВМРО-ДПМНЕ обвинува дека Македонија е три години без главен државен ревизор

Три години без главен државен ревизор – без контрола на трошењето на парите на граѓаните. Секоја чест шарени – успеавте

Денес државната ревизија игра голема улога во развиените економски земји кои посветуваат огромно внимание на транспарентноста и контролата на парите на граѓаните доверени на користење во јавните институции. Државна ревизија која подразбира испитување на документите, исправите и извештаите на извршената интерна контрола и ревизија, сметководствените, финансиските и законските постапки од аспект на тоа дали финансиските извештаи вистинито и објективно ја искажуваат финансиската положба и резултатот на финансиските активности дали е во согласност со прифатените сметководствени начела и Закони. Целта на ревизијата е да им обезбеди на заинтересираните страни (во овој случај граѓаните на Република Македонија) докази за веродостојноста на одредени информации, како и транспарентноста и отчетноста на јавните институции.
Сето ова НЕ важи за Владата предводена од СДСМ. Имено веќе скоро три години Државниот завод за ревизија е без назначен прв човек односно без Директор. Со Заводот раководи заменик директорот кој е кадар на ДУИ, а коалицијата предводена од СДСМ не назначува прв човек на оваа институција. Зошто?? Одговорот е едноставен: За да можат функционерите на СДСМ релаксирано и без контрола да ги трошат средствата на граѓаните.
Шарени револуционери, дали вие навистина се боревте за ова ? За на власт донесете партија која ги троши парите без контрола ?? Секоја чест. Пишува во Фејбук статусот на комисијата за финансии на ВМРО-ДПМНЕ.