Банкарство 22.11.2023 08:35

Во октомври: Годишен раст од 8,0% на вкупните депозити и од 5,3% на вкупната кредитна поддршка

Во октомври: Годишен раст од 8,0% на вкупните депозити и од 5,3% на вкупната кредитна поддршка

Анализирано на годишно ниво, вкупните депозити се зголемени за 8,0%, како резултат на повисоките депозити на двата сектора, со поизразен придонес на секторот домаќинства.

Годишниот пораст на кредитите од 5,3%, произлегува од зголемувањето на кредитите на двата сектора, со поголем придонес на секторот домаќинства. ()