Актуелно 27.02.2024 09:22

Во третиот обид за 350 илјади евра продадена топланата „Скопје Север“

Во третиот обид за 350 илјади евра продадена топланата „Скопје Север“

Пакетот од 77.414 обични акции (99,98 од основната главнина) на топланата Скопје Север се продадени за 350 илјади евра.

Постигнатата цена на вчерашната берзанска блок трансакција беше 278 денари за акција или во вкупен износ од 21.521.092 денари.

Продавачот Топлификација АД Скопје е во стечај, а парите од релизираната јавна берзанска аукција што ја иницираше Комерцијална банка, ќе станат дел од стечајната маса, која ќе се распореди меѓу доверителите. Акциите се купени по почетната предвидена цена.

Лани во септември веќе имаше еден обид за продажба на топланата. Тогаш понудата беше 605 илјади евра или 482 денари за акција. Една година претходно понудената цена беше 780 денари за една акција или 980 илјади евра. ()