Банкарство 19.09.2023 13:32

Вреден имот од 1,27 милијарди евра на банките во стечај во Србија е продаден за само 61 милиони евра!

Вреден имот од 1,27 милијарди евра на банките во стечај во Србија е продаден за само 61 милиони евра!

Имотот на банките во стечај во вредност од 1,27 милијарди евра е продаден за само 61 милиони евра, односно за пет отсто од вредноста, а купувачи биле 11 фирми, меѓу кои имало и фирми кои до тој момент работеле со загуба, според Извештајот за стечај го објави Советот за борба против корупцијата во Србија, објави Н1.

Овие средства, всушност, се состојат од тешко наплатени побарувања на банките во стечај од фирми кои располагаат со вредно градежно и земјоделско земјиште и објекти. Во извештајот за стечај, Антикорупцискиот совет анализира кои фирми и за колку купиле тешко наплатени побарувања од Агенцијата за осигурување на депозити (АОД), која е стечаен управител на банките. Според податоците од Извештајот, Агенцијата за осигурување на депозити во мај 2022 година раководела со постапки во 15 банки, две осигурителни друштва и осум стечајни и ликвидациони групи. Врз основа на податоците на АОД, вкупната ликвидациона вредност на средствата без депозити е 248,9 милијарди динари или околу 2,1 милијарди евра. Признаените побарувања на доверителите се 319,2 милијарди динари или околу 2,7 милијарди евра.

Советот забележува дека кварталниот извештај покажува дека износот на непризнаените штети кај одредени институции е поголем од признаените штети. Кој им должи на банките во стечај? Според извештајот на Советот, долговите на правните и граѓаните кон финансиските институции во стечај и ликвидација изнесуваат 212 милијарди динари или околу 1,8 милијарди евра.

Третина од вкупниот долг е долгот на деловните субјекти кон Косовска банка Белград во стечај (72 милијарди динари), потоа кон Београдска банка (41,3 милијарди динари), Југобанка (22,4 милијарди динари), Инвестбанка (20 милијарди динари), каде стечај постапката трае подолго од 20 години. Кога станува збор за граѓаните, најголем долг има МБ Унион банка (757 милиони динари), потоа Универзал (594,7 милиони динари) и Природна банка Белград (193,5 милиони динари).

Нивните побарувања сочинуваат две третини од вкупните побарувања на сите финансиски институции во стечај и ликвидација од физички лица.