Финансии 24.05.2018 16:14

Живко Мукаетов купи 1.777 акции од „Алкалоид“

Живко Мукаетов купи 1.777 акции од „Алкалоид“

Алкалоид“ АД Скопје преку Македонската берза информира Живко Мукаетов,
Претседател на Управен Одбор и Генерален директор на компанијата се стекнал со
1.777 обични акции издадени од „Алкалоид“ АД Скопје.