Банкарство 27.09.2018 23:27

Академија за банкарство и информатичка технологија – АБИТ

Академија за банкарство и информатичка технологија – АБИТ
АПЛИЦИРАЈ ЗА ЕДНОГОДИШНИТЕ СЕРТИФИКАЦИОНИ ПРОГРАМИ ЗА БАНКАРСКА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА:

– Certified Risk Manager®
– Certified Compliance Specialist®
– Certified Accounting Specialist®
– Certified Credit Analyst®
– Certified Branch Management®
– Certified Controller®
Почеток на предавања на НОВИ групи: ФЕВРУАРИ 2019 год.
Прв уписен рок: од 01 ноември до 31 декември, 2018 год.
Втор уписен рок: од 08 јануари до 31 јануари, 2019 год.

Специјализациите се дел од дуалните магистерски студии на германската програма “MBA in Finance & Controlling”, подржани од:
* FORUM Institute for Management, Heidelberg
* HORVÁT ACADEMY, Stuttgart
* University of Applied Management Studies, Mannheim
* EBS Business School & Strascheg Institute for Innovation and Entrepreneurship (SIIE), како дел од “EBS” прво рангирана бизнис школа во С.Р. Германија.

Студиите се акредитирани од Министерството за образование и наука на Р.М. (Одборот за акредитација и евалуација на високото образовани) и изработени во соработка со EBTN (European banking and financial services training association) од Брисел.
На крајот од специјализацијата добивате:
* 20 трансферни ЕКТС (кредити) на меѓународните магистерски студии, акредитирани во Р. Македонија и С.Р. Германија;
** 32 бодови / ECVET- European Credit points for Vocational Education and Training (Европски кредит поени за стручно образование и наука или КПУ – континуирано професионално усовршување бодови) согласно Европската рамка за квалификации на годишно ниво;
*** Специјалистички сертификат – Диплома за завршено неформално стручно едногодишно образование согласно European Quality Assurance for Vocational Education and Training (EQAVET) – Обезбедување Европски квалитет за стручно образование и наука.
Повеќе информации на: info@abit.edu.mk или на телефоните: 071 215 118; 02 3 125 500