Актуелно 15.05.2024 10:49

До кога ќе јадеме скапи домати и пиперки увезени од странство?

До кога ќе јадеме скапи домати и пиперки увезени од странство?

На зелените пазари и во маркетите забележуваме значително зголемување на цените на основните земјоделски производи. Килограм домати се продава по цени од 80 до 110 денари, додека цените на краставиците се движат од 60 до 80 денари. Пиперот, пак, достигнува цена од 100 до 120 денари за килограм. Оваа тенденција предизвикува големо незадоволство кај граѓаните, кои изразуваат загриженост дека цените на доматите и пиперките се превисоки и дека тие не можат да си ги дозволат.

Многумина се прашуваат како е можно да се најдеме во ситуација каде што, од изобилство на домашни пиперки и домати, сега сме принудени да јадеме увозни производи кои се плаќаат по значително повисоки цени.

Оваа ситуација го отвора прашањето за ефикасноста на домашната земјоделска политика и потребата од реформи кои би го заштитиле домашниот пазар и би овозможиле погодни услови за локалните производители.

Од друга страна, земјоделците изразуваат својата фрустрација со откупните цени кои, според нив, се значително намалени. Тие се жалат дека додека на пазарите цените на нивните производи остануваат високи, тие како производители не ги добиваат заслужените приходи.

Оваа диспропорција помеѓу откупните и продажните цени поставува сериозни прашања за транспарентноста и праведноста на пазарните механизми.

Со оглед на оваа ситуација, експертите предлагаат итни мерки за стабилизација на цените и поддршка на земјоделците, вклучувајќи и можни субвенции и регулативни интервенции кои би ги заштитиле и потрошувачите и производителите.

Исто така, се поставува потребата од зголемена контрола на увозот и подобрување на квалитетот на домашните производи, со цел да се обезбеди долгорочна одржливост на домашната земјоделска индустрија.