Банкарство

Банкарство

Усвоен Извештајот за ризиците во банкарскиот систем во Република Македонија во вториот квартал од 2018 година

Советот на Народната банка на Република Македонија денес одржа редовна седница на која беше разгледан и усвоен Извештајот за ризиците...
Банкарство

Шпаркасе Банка Македонија ја презеде функцијата Чувар на имот на средствата на пензиските фондови на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Шпаркасе Банка Македонија почнувајќи од 3.10.2018 година, ги презема активностите и функцијата на Банка чувар на имот на средствата на пензиските...