Мозаик 09.10.2018 23:07

Македонска фирма за производство на мед стана лидер во Европа со својата иновација

Македонска фирма за производство на мед стана лидер во Европа со својата иновација

Мала македонска компанија е победник на европскиот натпревар Start up Europe award. Маcedonian honey, фирма специјализира за производство на мед, стана лидер во Европа со својата иновација кошничка за чување пчели. Европската награда е во категоријата клима, а доаѓа откако компанијата беше национален победник.

Производот на компанијата има за цел да ги заштити пчелите од климатските промени и од предаторите. Кошничката наречена elle hive ги прави пчелите посилни односно го спречува нивното изумирање со што ја зголемува полулацијата на диви пчели во природата.

Компанијата планира во иднина со помош на европски фондови да почне и со комерцијално производство на кошничката. Паралелно ја формираше и платформата International Bee-Station, која претставува место каде сите заедно можат да придонесат за заштита на природата.