Мозаик 15.05.2018 12:34

На Вибер можете лесно да бидете прислушкувани

На Вибер можете лесно да бидете прислушкувани

Ни обичните телефонски разговори не се лишени од овој проблем, но се далеку позаштитени и посигурни.

Вибер е една од најшироко распространетите апликации за четување, а дневно ја користат милиони корисници од сите делови во светот.

И покрај тоа што ни овозможува лесно и непосредно да комуницираме со нашите пријатели, таа има низа недостатоци.

Дали знаевте дека пораките кои ги испраќате и повиците кои ги правите преку Вибер можат лесно да бидат прислушкувани? На интернет постојат бесплатни програми кои се направени само да ви причинат мака.

Поради тоа, голема грешка е да се откриваат лични податоци и информации, кои би требало да бидат тајни и достапни само за блиски луѓе. Ни обичните телефонски разговори не се лишени од овој проблем, но се далеку позаштитени и посигурни.

Затоа, Вибер треба да користите само за размена на основни информации, додека сериозни разговори да водите преку други канали.